Nhận lại giấy tờ qua bưu điện khi đã nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

Người vi phạm có thể nhận lại giấy tờ qua bưu điện sau khi nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh Trần Vương
Người vi phạm có thể nhận lại giấy tờ qua bưu điện sau khi nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh Trần Vương
Người vi phạm có thể nhận lại giấy tờ qua bưu điện sau khi nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh Trần Vương
Lên top