Nhân chứng nói phải nộp tiền các khoản để được ông Võ Hoàng Yên chữa trị

Sau hơn chục lần được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, em H giờ đây vẫn không thể nói và cũng không thể đi lại. Ảnh: PV
Sau hơn chục lần được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, em H giờ đây vẫn không thể nói và cũng không thể đi lại. Ảnh: PV
Sau hơn chục lần được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, em H giờ đây vẫn không thể nói và cũng không thể đi lại. Ảnh: PV
Lên top