Nhận BHXH một lần, người lao động có nguy cơ hết tiền dưỡng già

Nhận BHXH một lần, khi về già, người lao động không có lương hưu. Cán bộ bưu điện đến tận nhà phát lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhận BHXH một lần, khi về già, người lao động không có lương hưu. Cán bộ bưu điện đến tận nhà phát lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhận BHXH một lần, khi về già, người lao động không có lương hưu. Cán bộ bưu điện đến tận nhà phát lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top