“Nhân bản” phiếu siêu âm tim cho phi công, tiếp viên: Yêu cầu xử lý nghiêm

Cục Hàng không thừa nhận hàng trăm phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên hàng không giống nhau. Nguồn: Vietnamnet
Cục Hàng không thừa nhận hàng trăm phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên hàng không giống nhau. Nguồn: Vietnamnet
Cục Hàng không thừa nhận hàng trăm phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên hàng không giống nhau. Nguồn: Vietnamnet
Lên top