Nhạc công ấu dâm đến Việt Nam biểu diễn: Đại diện dàn nhạc nói gì?

Christopher Trinnaman trong bức ảnh chụp với trẻ em ở Việt Nam - Ảnh: Mirror
Christopher Trinnaman trong bức ảnh chụp với trẻ em ở Việt Nam - Ảnh: Mirror
Christopher Trinnaman trong bức ảnh chụp với trẻ em ở Việt Nam - Ảnh: Mirror
Lên top