Nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn nhưng vẫn bẩn: Đi tìm giải pháp căn cơ

Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phạm Hùng Anh. Ảnh: ĐĂNG LƯƠNG
Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phạm Hùng Anh. Ảnh: ĐĂNG LƯƠNG
Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phạm Hùng Anh. Ảnh: ĐĂNG LƯƠNG
Lên top