Nhà vệ sinh công cộng ở TP HCM: Kế hoạch xây dựng 1.000 cái chưa thành

Kế hoạch xây hàng nghìn nhà vệ sinh công cộng ở TP HCM đến thời điểm này chưa thành. Ảnh Huân Cao
Kế hoạch xây hàng nghìn nhà vệ sinh công cộng ở TP HCM đến thời điểm này chưa thành. Ảnh Huân Cao
Kế hoạch xây hàng nghìn nhà vệ sinh công cộng ở TP HCM đến thời điểm này chưa thành. Ảnh Huân Cao
Lên top