Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến

Một giáo viên ở xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai đưa các em học sinh vùng sâu trở lại trường học. Ảnh T.T
Một giáo viên ở xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai đưa các em học sinh vùng sâu trở lại trường học. Ảnh T.T
Một giáo viên ở xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai đưa các em học sinh vùng sâu trở lại trường học. Ảnh T.T
Lên top