Nhà trường giải thích việc học sinh dùng khẩu trang giấy phòng ngừa Corona

Các em học sinh tại một huyện miền núi Nghệ An lấy giấy làm thành khẩu trang để phòng dịch virus Corona. Ảnh: LO THAM
Các em học sinh tại một huyện miền núi Nghệ An lấy giấy làm thành khẩu trang để phòng dịch virus Corona. Ảnh: LO THAM
Các em học sinh tại một huyện miền núi Nghệ An lấy giấy làm thành khẩu trang để phòng dịch virus Corona. Ảnh: LO THAM
Lên top