Nha Trang thụ lý giải quyết nhiều tố cáo của người dân

Nhiều showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top