Nha Trang sẽ học Phuket, Thái Lan để từng bước mở cửa lại du lịch

Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Lên top