Nha Trang: Phục hồi rạn san hô gãy, vỡ do bão gây ra