Nha Trang: Liên tiếp những hóa đơn “chặt chém” ngày Tết được tung lên

Hóa đơn giá rau "khủng được quản lý quán lý giải là đánh thiếu "bò", "tôm hùm"!
Hóa đơn giá rau "khủng được quản lý quán lý giải là đánh thiếu "bò", "tôm hùm"!
Hóa đơn giá rau "khủng được quản lý quán lý giải là đánh thiếu "bò", "tôm hùm"!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top