Nha Trang: Dời địa điểm "ATM gạo" để bảo đảm an toàn giao thông

Ngay trong ngày đầu mở ATM gạo tại Nha Trang đã có rất nhiều người lao động tự do gặp khó khăn đến nhận. Ảnh: P.Linh
Ngay trong ngày đầu mở ATM gạo tại Nha Trang đã có rất nhiều người lao động tự do gặp khó khăn đến nhận. Ảnh: P.Linh
Ngay trong ngày đầu mở ATM gạo tại Nha Trang đã có rất nhiều người lao động tự do gặp khó khăn đến nhận. Ảnh: P.Linh
Lên top