Nha Trang cưỡng chế buộc tháo dỡ 2 bức tường kè đá trái phép

Lên top