Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Xả rác đã trở thành thói quen của nhiều người Việt

Nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa.