Nhà thầu phụ công trình có khung sắt rơi gây chết người sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Lên top