Công trình nghìn tỉ, chậm tiến độ của Bộ NNPTNT ở Tây Nguyên:

Nhà thầu đền bù, giải phóng mặt bằng không đủ năng lực

Mưa lớn kéo dài khiến lòng hồ Krông Pách thượng ngập nặng, giao thông khu vực bị chia cắt khiến cuộc sống của người dân trong vùng bị đảo lộn. Ảnh Bảo Trung
Mưa lớn kéo dài khiến lòng hồ Krông Pách thượng ngập nặng, giao thông khu vực bị chia cắt khiến cuộc sống của người dân trong vùng bị đảo lộn. Ảnh Bảo Trung
Mưa lớn kéo dài khiến lòng hồ Krông Pách thượng ngập nặng, giao thông khu vực bị chia cắt khiến cuộc sống của người dân trong vùng bị đảo lộn. Ảnh Bảo Trung
Lên top