Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhà sập vì mưa giông, bé gái 3 tuổi bị đè chết