Nhà sập lúc nửa đêm, nhiều người thoát nạn

Một phần ngôi nhà bị sập.
Một phần ngôi nhà bị sập.
Một phần ngôi nhà bị sập.
Lên top