Nhà sàn sức chứa 700 người được đề nghị kỷ lục nhà sàn lớn nhất Tây Bắc

Ngôi nhà sàn được xây dựng trong khuôn viên hơn 3.000m2 với diện tích 600m2, tổng diện tích 1.200m2.
Ngôi nhà sàn được xây dựng trong khuôn viên hơn 3.000m2 với diện tích 600m2, tổng diện tích 1.200m2.
Ngôi nhà sàn được xây dựng trong khuôn viên hơn 3.000m2 với diện tích 600m2, tổng diện tích 1.200m2.
Lên top