Nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp: Phải có giải pháp đồng bộ, hướng về công nhân nghèo

Một khu nhà ở cho công nhân thuê tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Một khu nhà ở cho công nhân thuê tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Một khu nhà ở cho công nhân thuê tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top