Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến: “Người Pháp từng cấm ăn thịt chó ở Hà Nội"

Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng "ăn thịt chó là không văn minh". Ảnh: LĐ
Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng "ăn thịt chó là không văn minh". Ảnh: LĐ
Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng "ăn thịt chó là không văn minh". Ảnh: LĐ
Lên top