Nhà ngập sâu, người dân hùng hục tát nước sau cơn mưa “khủng” tại Đắk Lắk