Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà máy xử lý nước thải 13 tỉ đồng: “Quên” lắp máy phân tích