Nhà máy vàng đóng cửa, hệ lụy địa phương gánh chịu

 Các công nhân làm việc lâu năm trong hầm lò nhà máy vàng giờ mất việc, trắng tay.
Các công nhân làm việc lâu năm trong hầm lò nhà máy vàng giờ mất việc, trắng tay.
Các công nhân làm việc lâu năm trong hầm lò nhà máy vàng giờ mất việc, trắng tay.
Lên top