Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 dừng hoạt động do mưa lớn kéo dài

Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1  phải dừng phát điện và đang bị cô lập bị đất đá sạt lở nghiêm trọng. Ảnh:LX
Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 phải dừng phát điện và đang bị cô lập bị đất đá sạt lở nghiêm trọng. Ảnh:LX
Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 phải dừng phát điện và đang bị cô lập bị đất đá sạt lở nghiêm trọng. Ảnh:LX

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top