Nhà máy rác khởi công rồi để đó, bãi rác Bạc Liêu chất cao như núi

Bãi rác Bạc Liêu đã quá tải trầm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Bãi rác Bạc Liêu đã quá tải trầm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Bãi rác Bạc Liêu đã quá tải trầm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top