Nhà máy rác Cà Mau xin gia hạn đóng cửa, lo “vỡ trận” bãi rác tạm  

Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đang quá tải. Ảnh: Nhật Hồ.
Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đang quá tải. Ảnh: Nhật Hồ.
Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đang quá tải. Ảnh: Nhật Hồ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top