Nhà máy rác Cà Mau xin đóng cửa, lấy lí do sợ lây dịch từ khẩu trang bẩn

Không chấp nhận cho Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau ngưng hoạt động (ảnh Nhật Hồ)
Không chấp nhận cho Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau ngưng hoạt động (ảnh Nhật Hồ)
Không chấp nhận cho Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau ngưng hoạt động (ảnh Nhật Hồ)
Lên top