Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung:

Nhà máy nước sông Đà không có quan trắc tự động và che giấu sự việc

Dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Ảnh: Tô Thế
Lên top