Nhà máy kính nổi CFG Ninh Bình tạo việc làm cho 1.000 lao động

Bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cùng lãnh đạo nhà máy, lãnh đạo tỉnh ký tên vào những sản phẩm đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Trường.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cùng lãnh đạo nhà máy, lãnh đạo tỉnh ký tên vào những sản phẩm đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Trường.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cùng lãnh đạo nhà máy, lãnh đạo tỉnh ký tên vào những sản phẩm đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Trường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top