Nhà máy Hòa Phát - Dung Quất bị tố bốc mùi khét: Đã có kết quả kiểm tra

Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất bốc mùi khét khiến họ đau đầu.
Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất bốc mùi khét khiến họ đau đầu.
Người dân phản ánh Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất bốc mùi khét khiến họ đau đầu.
Lên top