Nhà máy điện gió lấn cửa biển: Đề nghị tạm dừng thi công 2 trụ

Ngành chức năng hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau khảo sát thực tế thi công Điện gió Tân Thuận tại cửa biển Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Ngành chức năng hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau khảo sát thực tế thi công Điện gió Tân Thuận tại cửa biển Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Ngành chức năng hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau khảo sát thực tế thi công Điện gió Tân Thuận tại cửa biển Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top