Nhà máy cồn bốc mùi hôi thối: Khẩn trương xử lý 9.000 m3 dịch tồn

Lên top