Nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng: Sẽ phải tháo dỡ, nhưng ở mức độ nào?

Công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (ảnh chụp ngày 8.10). Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (ảnh chụp ngày 8.10). Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (ảnh chụp ngày 8.10). Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lên top