Nhà đầu tư "xin" đóng đường Hòa Lạc-Hòa Bình, Bộ GTVT lắc đầu

Thi công tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: MH
Thi công tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: MH
Thi công tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: MH
Lên top