Nhà đầu tư tố bị "bẻ kèo", Sở bảo dự án có sai sót từ đầu

Một đoạn thuộc dự án tuyến đường số 1 nội ô TP.Trà Vinh
Một đoạn thuộc dự án tuyến đường số 1 nội ô TP.Trà Vinh
Một đoạn thuộc dự án tuyến đường số 1 nội ô TP.Trà Vinh
Lên top