Nhà có 5 chị em gái, 4 người là bác sĩ

Chân dung cô bác sĩ giàu nghị lực Sapinah (ảnh NVCC)
Chân dung cô bác sĩ giàu nghị lực Sapinah (ảnh NVCC)