Nhà chờ xe buýt - chờ đến bao giờ?

Người dân phải đội nắng, mưa chờ xe buýt tại một điểm dừng đỗ trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội). Ảnh: ANH THƯ - ĐỨC CHÁNH
Người dân phải đội nắng, mưa chờ xe buýt tại một điểm dừng đỗ trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội). Ảnh: ANH THƯ - ĐỨC CHÁNH
Người dân phải đội nắng, mưa chờ xe buýt tại một điểm dừng đỗ trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội). Ảnh: ANH THƯ - ĐỨC CHÁNH
Lên top