Nhà báo Trần Đại - Báo Nhà báo và Công luận bị doạ giết

Công văn của Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: X.H
Công văn của Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: X.H
Công văn của Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: X.H