"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn nhận sai nhưng đòi lấy lại danh dự

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn (trái) trong cuộc trao đổi với PV Lao Động chiều 8.5.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn (trái) trong cuộc trao đổi với PV Lao Động chiều 8.5.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn (trái) trong cuộc trao đổi với PV Lao Động chiều 8.5.
Lên top