Nhà báo, im lặng để cứu người

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong những lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong những lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong những lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM