Nhà báo "chiến trường" giữa thời bình rất đáng trân trọng và tôn vinh

Các phóng viên báo Lao Động tác nghiệp trong dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Các phóng viên báo Lao Động tác nghiệp trong dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Các phóng viên báo Lao Động tác nghiệp trong dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top