Nguyễn Văn Dỵ: Gia tài lớn nhất là guitar và... đĩa than

Lên top