Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang bán 1 lô đất cho nhiều người

Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top