Nguyên nhân loa phát thanh nhiễu sóng, phát tiếng nghi tiếng Trung Quốc

Đài phát thanh ở Thừa Thiên - Huế lại xuất hiện tình trạng nhiễu sóng, phát tiếng nước ngoài. Ảnh: Cắt từ video do người dân cung cấp.
Đài phát thanh ở Thừa Thiên - Huế lại xuất hiện tình trạng nhiễu sóng, phát tiếng nước ngoài. Ảnh: Cắt từ video do người dân cung cấp.
Đài phát thanh ở Thừa Thiên - Huế lại xuất hiện tình trạng nhiễu sóng, phát tiếng nước ngoài. Ảnh: Cắt từ video do người dân cung cấp.
Lên top