Nguyên nhân đợt dịch COVID-19 lần 4 lan nhanh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu 3 điểm khiến đợt dịch thứ 4 phức tạp hơn. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu 3 điểm khiến đợt dịch thứ 4 phức tạp hơn. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu 3 điểm khiến đợt dịch thứ 4 phức tạp hơn. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top