Nguyên chủ tịch huyện dùng gỗ lậu xây "biệt phủ" trái phép: Chậm trễ khởi tố!

“Biệt phủ” ông Quang xây dựng trái phép.
“Biệt phủ” ông Quang xây dựng trái phép.
“Biệt phủ” ông Quang xây dựng trái phép.
Lên top