Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: N.T